Gevarieerd BBQ-aanbod

(H)eerlijke en betaalbare kip

Kip is een gezond stukje vlees, snel te bereiden met vele mogelijkheden om te variëren. Momenteel is het kippenvlees in de winkels onder te verdelen in 3 groepen. Gangbaar, traaggroeiend en biologisch. De Kipsalon heeft gekozen voor de gangbare kip. Deze is het meest duurzaam voor wat betreft de milieuprestaties.

Hier wordt ondermeer de carbon footprint en het benodigde landbouwareaal om tot de produktie ervan te komen bedoeld. Dit zijn zeer belangrijke argumenten voor de Wereldvoedselorganisatie (FAO)  en het Wereld Natuur Fonds (WNF) Deze organisaties kiezen  hier bewust voor omdat dit de opwarming van de aarde tegengaat en het biedt voedselzekerheid voor een alsmaar groeiende wereldbevolking.

Ons vlees wordt met zorg ingekocht. Wij hebben onze leveranciers gekozen op basis van hun inspanningen op de primaire vleeskuikenbedrijven. Zij hebben veel oog voor de reductie van het antibioticagebruik en het dierwelzijn.  De Kipsalon staat voor een gezond, betaalbaar en eerlijk stukje kippenvlees.

Image

Altijd verse kip klaar voor u!

Jeroen Uilen